Activiteitenbegeleider kinderen op het AZC in St.Annaparochie 8-18 jr.

Vluchtelingen werk Noord Nederland

Omschrijving

Functienaam:
Jongerenwerker

 Functieomschrijving:
Voorbereiden, informeren en signaleren.
Als begeleider Time4You draag je bij aan het inhoudelijk vormgeven van de thematische bijeenkomsten. Je bereidt de wekelijkse bijeenkomsten voor en faciliteert deze samen met je team. Deze vinden plaats op een vaste dag in de week. Zo nu en dan faciliteren jullie ook een voorlichting. In totaal moet je rekening houden met een beschikbaarheid van ongeveer 4 uur per week. Als begeleider ben je ook verantwoordelijk voor het wekelijks bijhouden van de presentielijsten, in samenwerking met je team.
Tot slot heb je een signalerende rol om ‘zorgwekkend’ gedrag te herkennen en te bepreken met je teamleider.

 Wij vragen:
Een positief ingesteld persoon, die verantwoordelijkheid neemt voor de taken en adequaat kan samenwerken in het team. Daarnaast verwachten we dat je wekelijks beschikbaar bent, uitzonderingen worden in overleg met de teamleider besproken.


 Wat hebben wij de vrijwilliger te bieden:
Een stimulerende en uitdagende werkomgeving met ruimte voor je eigen ontwikkeling. Volop mogelijkheden om meer te leren over andere culturen. Een prettig team waarin iedereen elkaar ondersteunt om samen vluchtelingen verder te helpen. Alle vrijwilligers werken onder begeleiding van een professional.
VluchtelingenWerk biedt een inwerkprogramma waaronder de verplichte basiscursus, workshops en trainingen, verder ontvang je reis- en onkostenvergoeding. Wij vragen daarnaast al onze medewerkers een Verklaring omtrent Gedrag aan te leveren.


Tijdsbesteding:
Het dagdeel waarop de bijeenkomsten plaatsvindt is afhankelijk van de mogelijkheden op de opvanglocaties. In St.Annaparochie gaan we op de donderdagmiddag de activiteiten organiseren. Gedurende de hele middag ben je op locatie om de bijeenkomst voor te bereiden en de kinderen uit te nodigen. De daadwerkelijk bijeenkomst met de kinderen zal aan het einde van de middag zijn.


 Wie zijn wij?
Time4You biedt voorlichtingen en wekelijkse groepsbijeenkomsten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties. Tijdens de bijeenkomsten bespreken wij thema’s, geven informatie, krijgen kinderen en jongeren ruimte om vragen te stellen of hun verhaal even kwijt te kunnen en organiseren wij leuke activiteiten.
Time4You richt zich op de empowerment van kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties wonen en komt op voor hun belangen.
Elke bijeenkomst van Time4You gaan we aan de hand van een thema ontspannen en spelenderwijs in gesprek met de groep. Er worden Time4You's voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar georganiseerd en voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar. Time4You wordt gefaciliteerd door een enthousiast team van 2 tot 4 vrijwilligers per groep. De teams worden begeleid door de teamleider van VluchtelingenWerk.
 
VluchtelingenWerk Nederland is een professionele vrijwilligersorganisatie. We behartigen de belangen van en ondersteunen vluchtelingen, waaronder kinderen. In Nederland groeien duizenden gevluchte kinderen en jongeren op in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties. Zij zijn kwetsbaar en verdienen onze aandacht. Speciaal voor hen heeft VluchtelingenWerk het project Time4You ontwikkeld.

 Interesse?
Als je naast de vacature op reageren klikt kun je je belangstelling kenbaar maken.

Contact

Reageer op deze vacature

Details

Dienst Vluchtelingenondersteuning
Categorie Jongeren
Regio Gemeente Waadhoeke
Organisatie Vluchtelingen werk Noord Nederland
Locatie AZC St. Annaparochie
Periode Periode in overleg
Frequentie Wekelijks
Code V004.099

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Ja
Onkostenvergoeding Ja
VOG gevraagd Ja
Rijbewijs vereist Nee
Training/scholing Ja
Contract Ja
Vrijwilligersvergoeding Ja
Reiskosten Ja